501 969 231

rejestracja telefoniczna:

  • Na terenie ośrodka „Dziecko i My” świadczenia udzielane są wyłącznie osobom bez objawów infekcji , tj. gorączki, kataru, kaszlu, wymiotów, biegunki. Dotyczy to również osób towarzyszących pacjentowi.

  • W przypadku pacjenta niepełnoletniego, w trakcie wizyty musi być obecny opiekun prawny.

  • Rejestracji może dokonać pacjent, członek rodziny lub osoby trzecie.

  • Pacjent powinien przybyć do Ośrodka 10 minut przed rozpoczęciem wizyty.

w polu "podaj swoje dane" wpisz Imię i Nazwisko DZIECKA

rejestracja wizyt on-line 

PRYWATNY GABINET NEUROLOGII DZIECIĘCEJ